Ние отпускаме кредити
София и Пловдив: 0889 57 75 57, info@finhold.eu
Варна и Бургас: 0889 57 75 57, info@finhold.eu

Финанс Холд България е финансова институция, специализирана в отпускането на бързи заеми срещу недвижимо имущество и идеални части. Вписани сме като финансова институция в регистъра на българска народна банка и сме регистрирани в КЗП.

Предлагаме – Бърз ипотечен кредит, Кредит срещу идеални части от имот, Рефинансиране при публична продан, Бизнес кредит с обезпечение, Авансов кредит при продажба на имот, Кредит при участие в публична продан.